Εφαρμογή καταγραφής και τεκμηρίωσης του ερευνητικού έργου στο ΕΜΠ

Μέσω της εφαρμογής αυτής, τα μέλη ΔΕΠ μπορούν να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των Ερευνητικών Προγραμμάτων για τα οποία είναι υπεύθυνα. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται αρχικά από την Βάση Δεδομένων της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαρισμού. Τα μέλη ΔΕΠ μπορούν να προσθέτουν και επιπλέον στοιχεία.

Για να έχετε πρόσβαση στην εφαρμογή θα πρέπει να συνδεθείτε μέσω της αρχής πιστοποίησης του Κέντρου Δικτύων ΕΜΠ, από το κουμπί στα δεξιά.

Για περισσότερες πληροφορίες: webmaster@ntua.gr

 

 

Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε και συντηρείται από το Κέντρο Δικτύων του Ε.Μ.Π.   
Κέντρο Δικτύων Ε.Μ.Π. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο