ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Βασικά στοιχεία έργου
Αύξων αριθμός προγράμματος : 9377 Κωδ. έργου : 61206300 Ημερομηνία έναρξης : 30.12.2015 Ημερομηνία λήξης : 29.6.2016 Όνομα υπευθύνου : ΛΟΙΖΙΔΟΥ-ΜΑΛΑΜΗ ΔΗΜΗ ΜΑΡΙΑ Σχολή/Τομέας : ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τμήμα : ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Φορέας ανάθεσης : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εταίροι : Φορέας χρηματοδότησης : Προϋπολογισμός : 73800.00 Προϋπολογισμός ΕΜΠ : 73800.000 Νόμισμα :
Στοιχεία έρευνας
Ιστοσελίδα : Υπεύθυνος : Συντονιστής : Υπεύθυνος έρευνας : 978 Ερευνητές : Ομάδα : Δημοσιεύσεις :
Περιεχόμενο
Κατηγορία : Λέξεις κλειδιά : Περίληψη : Περιγραφή :