ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ,ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ
Βασικά στοιχεία έργου
Αύξων αριθμός προγράμματος : 9503 Κωδ. έργου : 61207200 Ημερομηνία έναρξης : 10.12.2015 Ημερομηνία λήξης : 9.4.2016 Όνομα υπευθύνου : ΛΟΙΖΙΔΟΥ-ΜΑΛΑΜΗ ΔΗΜΗ ΜΑΡΙΑ Σχολή/Τομέας : ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τμήμα : ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Φορέας ανάθεσης : ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Εταίροι : Φορέας χρηματοδότησης : Προϋπολογισμός : 61500.00 Προϋπολογισμός ΕΜΠ : 61500.000 Νόμισμα :
Στοιχεία έρευνας
Ιστοσελίδα : Υπεύθυνος : Συντονιστής : Υπεύθυνος έρευνας : 978 Ερευνητές : Ομάδα : Δημοσιεύσεις :
Περιεχόμενο
Κατηγορία : Λέξεις κλειδιά : Περίληψη : Περιγραφή :