ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ -ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΕΛΕΓΧΟΣ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ (ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ) & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΔ.ΕΠΕΜΒ
Βασικά στοιχεία έργου
Αύξων αριθμός προγράμματος : 9525 Κωδ. έργου : 61207800 Ημερομηνία έναρξης : 17.12.2015 Ημερομηνία λήξης : 16.6.2017 Όνομα υπευθύνου : ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΧΡΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σχολή/Τομέας : ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τμήμα : ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ Φορέας ανάθεσης : ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Εταίροι : Φορέας χρηματοδότησης : Προϋπολογισμός : 239850.00 Προϋπολογισμός ΕΜΠ : 239850.000 Νόμισμα :
Στοιχεία έρευνας
Ιστοσελίδα : Υπεύθυνος : Συντονιστής : Υπεύθυνος έρευνας : 3231 Ερευνητές : Ομάδα : Δημοσιεύσεις :
Περιεχόμενο
Κατηγορία : Λέξεις κλειδιά : Περίληψη : Περιγραφή :