ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ IV
Βασικά στοιχεία έργου
Αύξων αριθμός προγράμματος : 9531 Κωδ. έργου : 65208200 Ημερομηνία έναρξης : 1.1.2016 Ημερομηνία λήξης : 31.12.2020 Όνομα υπευθύνου : ΚΕΚΟΣ ΓΕΩΡ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σχολή/Τομέας : ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τμήμα : ΣΥΝΘ. & ΑΝΑΠΤ. ΒΙΟΜ. ΔΙΕΡΓ/ΩΝ Φορέας ανάθεσης : ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΕΜΠ Εταίροι : Φορέας χρηματοδότησης : Προϋπολογισμός : 30000.00 Προϋπολογισμός ΕΜΠ : 30000.000 Νόμισμα :
Στοιχεία έρευνας
Ιστοσελίδα : Υπεύθυνος : Συντονιστής : Υπεύθυνος έρευνας : 588 Ερευνητές : Ομάδα : Δημοσιεύσεις :
Περιεχόμενο
Κατηγορία : Λέξεις κλειδιά : Περίληψη : Περιγραφή :