ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ &ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ &ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ CAISSONS ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΙΙΙ ΣΤΟ ΣΕΠ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Βασικά στοιχεία έργου
Αύξων αριθμός προγράμματος : 9541 Κωδ. έργου : 62338500 Ημερομηνία έναρξης : 30.11.2015 Ημερομηνία λήξης : 29.5.2016 Όνομα υπευθύνου : ΖΕΡΗΣ ΑΘΑΝ ΧΡΗΣΤΟΣ Σχολή/Τομέας : ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τμήμα : ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ Φορέας ανάθεσης : ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝ.ΤΕΧΝ.&ΕΜΠΟΡ.ΕΤΑΙΡΙΑ Εταίροι : Φορέας χρηματοδότησης : Προϋπολογισμός : 19680.00 Προϋπολογισμός ΕΜΠ : 19680.000 Νόμισμα :
Στοιχεία έρευνας
Ιστοσελίδα : Υπεύθυνος : Έλενα Καπόγιαννη Συντονιστής : Μιχαήλ Σακελλαρίου Υπεύθυνος έρευνας : 747 Ερευνητές : 1 Ομάδα : Δημοσιεύσεις : 0
Περιεχόμενο
Κατηγορία : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ → ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ → ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ KAI ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ Λέξεις κλειδιά : Δεν έχουν συμπληρωθεί ακόμα. Περίληψη : Δεν έχουν συμπληρωθεί ακόμα. Περιγραφή : Δεν έχουν συμπληρωθεί ακόμα.