ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ REVOIL
Βασικά στοιχεία έργου
Αύξων αριθμός προγράμματος : 9560 Κωδ. έργου : 62339200 Ημερομηνία έναρξης : 1.1.2016 Ημερομηνία λήξης : 31.12.2018 Όνομα υπευθύνου : ΛΟΗΣ ΧΡΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Σχολή/Τομέας : ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τμήμα : ΣΥΝΘ. & ΑΝΑΠΤ. ΒΙΟΜ. ΔΙΕΡΓ/ΩΝ Φορέας ανάθεσης : REVOIL Εταίροι : Φορέας χρηματοδότησης : Προϋπολογισμός : 164205.00 Προϋπολογισμός ΕΜΠ : 164205.000 Νόμισμα :
Στοιχεία έρευνας
Ιστοσελίδα : Υπεύθυνος : Συντονιστής : Υπεύθυνος έρευνας : 2929 Ερευνητές : Ομάδα : Δημοσιεύσεις :
Περιεχόμενο
Κατηγορία : Λέξεις κλειδιά : Περίληψη : Περιγραφή :