ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Βασικά στοιχεία έργου
Αύξων αριθμός προγράμματος : 9567 Κωδ. έργου : 62339100 Ημερομηνία έναρξης : 1.1.2016 Ημερομηνία λήξης : 31.12.2020 Όνομα υπευθύνου : ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σχολή/Τομέας : ΜΗΧ. ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤ/ΓΩΝ Τμήμα : ΜΕΤΑΛ. & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Φορέας ανάθεσης : ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Εταίροι : Φορέας χρηματοδότησης : Προϋπολογισμός : 98400.00 Προϋπολογισμός ΕΜΠ : 98400.000 Νόμισμα :
Στοιχεία έρευνας
Ιστοσελίδα : Υπεύθυνος : Συντονιστής : Υπεύθυνος έρευνας : 1663 Ερευνητές : Ομάδα : Δημοσιεύσεις :
Περιεχόμενο
Κατηγορία : Λέξεις κλειδιά : Περίληψη : Περιγραφή :