ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Βασικά στοιχεία έργου
Αύξων αριθμός προγράμματος : 9569 Κωδ. έργου : 65800500 Ημερομηνία έναρξης : 1.12.2015 Ημερομηνία λήξης : 30.11.2020 Όνομα υπευθύνου : ΚΟΥΗ ΚΩΝΣ ΜΑΡΙΑ Σχολή/Τομέας : ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τμήμα : ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Φορέας ανάθεσης : ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ Εταίροι : Φορέας χρηματοδότησης : Προϋπολογισμός : 90000.00 Προϋπολογισμός ΕΜΠ : 90000.000 Νόμισμα :
Στοιχεία έρευνας
Ιστοσελίδα : Υπεύθυνος : Συντονιστής : Υπεύθυνος έρευνας : 1081 Ερευνητές : Ομάδα : Δημοσιεύσεις :
Περιεχόμενο
Κατηγορία : Λέξεις κλειδιά : Περίληψη : Περιγραφή :