ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ
Βασικά στοιχεία έργου
Αύξων αριθμός προγράμματος : 9572 Κωδ. έργου : 69001400 Ημερομηνία έναρξης : 1.1.2016 Ημερομηνία λήξης : 31.12.2016 Όνομα υπευθύνου : ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΛΑΖΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Σχολή/Τομέας : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Τμήμα : Φορέας ανάθεσης : ΔΙΑΦΟΡΟΙ Εταίροι : Φορέας χρηματοδότησης : Προϋπολογισμός : 700000.00 Προϋπολογισμός ΕΜΠ : 700000.000 Νόμισμα :
Στοιχεία έρευνας
Ιστοσελίδα : Υπεύθυνος : Συντονιστής : Υπεύθυνος έρευνας : 662 Ερευνητές : Ομάδα : Δημοσιεύσεις :
Περιεχόμενο
Κατηγορία : Λέξεις κλειδιά : Περίληψη : Περιγραφή :