ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ
Βασικά στοιχεία έργου
Αύξων αριθμός προγράμματος : 9581 Κωδ. έργου : 62339700 Ημερομηνία έναρξης : 16.12.2015 Ημερομηνία λήξης : 31.12.2017 Όνομα υπευθύνου : ΣΤΡΑΤΗΓΕΑ ΣΠΥΡ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Σχολή/Τομέας : ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧ. Τμήμα : ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡ. ΣΧΕΔ. Φορέας ανάθεσης : ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ Εταίροι : Φορέας χρηματοδότησης : Προϋπολογισμός : 60001.84 Προϋπολογισμός ΕΜΠ : 30000.000 Νόμισμα :
Στοιχεία έρευνας
Ιστοσελίδα : Υπεύθυνος : Συντονιστής : Υπεύθυνος έρευνας : 566 Ερευνητές : Ομάδα : Δημοσιεύσεις :
Περιεχόμενο
Κατηγορία : Λέξεις κλειδιά : Περίληψη : Περιγραφή :