ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Βασικά στοιχεία έργου
Αύξων αριθμός προγράμματος : 9582 Κωδ. έργου : 65800900 Ημερομηνία έναρξης : 1.1.2016 Ημερομηνία λήξης : 31.12.2019 Όνομα υπευθύνου : ΡΙΖΙΩΤΗΣ ΑΠΟΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σχολή/Τομέας : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τμήμα : ΡΕΥΣΤΩΝ Φορέας ανάθεσης : ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ Εταίροι : Φορέας χρηματοδότησης : Προϋπολογισμός : 66646.86 Προϋπολογισμός ΕΜΠ : 66646.000 Νόμισμα :
Στοιχεία έρευνας
Ιστοσελίδα : Υπεύθυνος : Συντονιστής : Υπεύθυνος έρευνας : 6159 Ερευνητές : Ομάδα : Δημοσιεύσεις :
Περιεχόμενο
Κατηγορία : Λέξεις κλειδιά : Περίληψη : Περιγραφή :