ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ-I
Βασικά στοιχεία έργου
Αύξων αριθμός προγράμματος : 9585 Κωδ. έργου : 65800800 Ημερομηνία έναρξης : 1.12.2015 Ημερομηνία λήξης : 30.11.2020 Όνομα υπευθύνου : ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΡΚ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σχολή/Τομέας : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τμήμα : ΡΕΥΣΤΩΝ Φορέας ανάθεσης : ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ Εταίροι : Φορέας χρηματοδότησης : Προϋπολογισμός : 6852.36 Προϋπολογισμός ΕΜΠ : 6852.000 Νόμισμα :
Στοιχεία έρευνας
Ιστοσελίδα : Υπεύθυνος : Συντονιστής : Υπεύθυνος έρευνας : 194 Ερευνητές : Ομάδα : Δημοσιεύσεις :
Περιεχόμενο
Κατηγορία : Λέξεις κλειδιά : Περίληψη : Περιγραφή :